HistorieZakladatel firmy pan Ladislav Procházka patřil mezi pár jednotlivců, kteří se v roce 2000 začali zabývat recyklací stavebního odpadu. Je zbytečné popisovat těžké začátky, protože jak je známo, dobré věci se prosazují těžko. Ale panu Procházkovi se díky jeho velkému nadšení, pracovitosti a odvaze podařilo téměř nemožné. Z původního ekologického nadšení se postupem času stal stavební obor, který dnes nabízí širokou škálu podnikatelských aktivit.

Pan Procházka se tomuto oboru věnoval až do své předčasné smrti v roce 2009. Poté převzal společnost jeho syn Jan, který ji vede úspěšně dál. Společnost se zabývá především - recyklováním stavebních odpadů a prodejem písku, štěrku, recyklátu, substrátu a jiných stavebních a zahradních produktů.

Kde nás najdete?