Recyklace procházka s.r.o. nabízí

Písky

Písek se využívá převážně ve stavebnictví. Písek nabízíme ostrý tříděný nebo kopaný tříděný. Ostrý písek je vhodný do betonů. Kopaný písek se používá na malty, omítky.

Více informací

Štěrky

Najdou využití hlavně ve stavebnictví. Používají se například do betonových směsí nebo při stavbě a úpravě cest a dopravních komunikací.

Více informací

Recykláty

Najdou uplatnění především ve stavebnictví, kde mohou sloužit jako alternativní náhrada přírodního kameniva.

Více informací

Cihly

Nacházejí využití převážně jako stavební materiál.

Více informací

Recyklace a uložení odpadu

Více informací

Doprava

Více informací

O nás

Prodej zahradních a stavebních materiálů

Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy RECYKLACE - PROCHÁZKA s.r.o. v Brně, kde nabízíme likvidaci stavebního odpadu k recyklaci, prodej substrátu, štěrku, písku, recyklátu a mulčovací kůry. Věříme že Vám stránky pomůžou v rozhodování, kam uložit suť k recyklaci, nebo kde nakoupit certifikované recykláty.

Děkujeme

recyklace procházka

Historie a současnost

Zakladatel firmy pan Ladislav Procházka patřil mezi pár jednotlivců, kteří se v roce 2000 začali zabývat recyklací stavebního odpadu. Je zbytečné popisovat těžké začátky, protože jak známo dobré věci se prosazují těžko, ale panu Procházkovi se díky jeho velkému nadšení, pracovitosti a odvaze podařilo téměř nemožné. Z původního ekologického nadšení se postupem času stal stavební obor, který dnes nabízí širokou škálu podnikatelských aktivit.

Pan Procházka se tomuto oboru věnoval až do své předčasné smrti v roce 2009. Poté společnost převzal jeho syn Jan a úspěšně vede firmu, která se především zabývá likvidací stavebního odpadu, recyklací, prodejem stavebních a zahradnických materiálů.

Kde nás najdete?