Písek se využívá převážně jako stavební materiál. V naší nabídce máme písek ostrý tříděný nebo kopaný tříděný. Ostrý písek je vhodný do betonů. Kopaný písek se používá do malty a omítek.

Jde o přírodní kamenivo různých velikostních frakcí s velmi širokým využitím. Posloužit může např. při výstavbě dopravních komunikací, parkovišť, chodníků nebo jiných obdobných ploch.

Svoje uplatnění naleznou především ve stavebnictví, kde mohou sloužit jako alternativní náhrada přírodního kameniva. Využít je lze např. na vyrovnání nerovností na obslužných komunikací.

Naši nabídku jsme rozšířili o palivové dřevo, které zpracováváme z listnatých i jehličnatých stromů. Topení palivovým dřevem momentálně patří k nejlevnějším možnostem ekologického zdroje tepla.

Zajistíme ekologickou recyklaci stavebního odpadu. Mezi hlavní přínosy recyklace patří snížení potřeby těžby nových surovin, využití odpadu místo jeho uložení na skládku a ochrana životního prostředí.

Využijte nabídku dopravy materiálu. Předáme vám kontakt na naše smluvní dopravce, ti vám dovezou materiál kamkoliv.

O nás

Prodej zahradních a stavebních materiálů

Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy RECYKLACE – PROCHÁZKA s.r.o. v Brně, kde nabízíme likvidaci stavebního odpadu k recyklaci, prodej substrátu z ornice, kačírku, štěrku, písku, recyklátu, mulčovací kůry a štepky. Věříme že Vám stránky pomůžou v rozhodování, kam uložit suť k recyklaci, nebo kde nakoupit certifikované recykláty.

Děkujeme

Logo Recyklace Procházka s.r.o.

Historie a součastnost

Firma byla založena v roce 2000 panem Ladislavem Procházkou, který patřil k prvním průkopníkům v oblasti recyklace stavebního odpadu na českém trhu. Tento obor byl tehdy na úplném počátku a nebylo snadné se prosadit.

Díky jeho velkému nadšení, pracovitosti a odvaze se mu podařilo vybudovat stabilní firmu, která přispívá k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

Pan Ladislav Procházka vedl firmu až do své předčasné smrti v roce 2009. Poté společnost převzal jeho syn Jan, který jde ve stopách svého otce a nadále se snaží svým zákazníkům poskytovat profesionální služby a kvalitní sortiment.