Přírodní kamenivo získávané tříděním říčního písku těženého z nánosů v pískovnách nebo bagrováním říčního dna označujeme jako kačírek. Jde o drobné oblázky různých velikostí, které se využívají pro různé podsypy, zásypy využívané k absorpci vody a vyrovnání terénních nerovností. Podle velikosti kamenivo dělíme na kačírek (drobnější) a říční oblázky (větší). Prodej kačírku a oblázku v Brně a okolí je naše práce.

Praný kačírek najde uplatnění jako dekorace v zahradách nebo na okrajích či na dně zahradních jezírek. Vzhledem k zaoblenému tvaru zrn a oblázků je vrstva kačírku prakticky nezhutnitelná, ve stavebnictví se tak využívá všude, kde tato vlastnost není na závadu.

Dobře také odvádí vodu do spodních vrstev, rychle schne, při pádu tlumí náraz. Chcete zabránit prorůstání kačírku plevelem a dalšími rostlinami? Použijte mezi kačírek a podklad vhodnou geotextilii.

Vymývaný kačírek neobsahuje nadměrné množství nečistot, proto dobře plní okrasné účely. Jeho hlavním využití je při realizaci střech přitížených kačírkem, ale lze jej použít na zahradách, při vytváření okrasných chodníků, na obsyp rostlin, stromů i ploch kolem bazénu.

Svůj dekorativní účel mohou splnit nejenom při úpravě zahrad, ale i terénních ploch kolem domů a v parcích. Je ideální doplněk na zahrady s okrasnými travinami a trvalkami.

Gabionový skalkový kámen lze využít nejenom do gabionových plotů, ale svůj účel splní i při dekoraci zahrady nebo do okrasných skalek bez nutnosti spotřeby velkého množství kamene.

Ceník

Kačírek Bratčický - tříděný 16 - 32 mm 1t 400 Kč +21% DPH
32 - 63 mm 1t 400 Kč +21% DPH
Kačírek Čeperka - vymývaný 16 - 32 mm 1t 800 Kč +21% DPH
Kačírek Dunajský - vymývaný 4 - 8 mm 1t 800 Kč +21% DPH
8 - 16 mm 1t 800 Kč +21% DPH
16 - 22 mm 1t 800 Kč +21% DPH
Oblázky Dunajské - tříděné 22 - 63 mm 1t 800 Kč +21% DPH
63 - XXL mm 1t 800 Kč +21% DPH
Valouny 300 - 600 mm 1t 3 000 Kč +21% DPH
Gabionový kámen 63 - XXL mm 1t 1 500 Kč +21% DPH
Skalkový kámen 63 - XXL mm 1t 1 500 Kč +21% DPH

OBJEDNÁVKA