K RECYKLACI PŘIJÍMÁME TYTO STAVEBNÍ ODPADY (SUTĚ):

K recyklaci přijímáme materiály s následujícími recyklačními kódy.

JAK PŘIPRAVIT STAVEBNÍ ODPAD?

CO S ODDĚLENOU NEŽÁDOUCÍ PŘÍMĚSÍ?

Máte malé množství jiného odpadu? Uložte ho do vhodných pytlů a nechte ho odvézt spolu se sutí k nám. Je třeba upozornit řidiče, že kromě sutí veze i jiné materiály. Odpad odvezeme na řízenou skládku spolu s ostatními odpady a vám naúčtujeme pouze poměrnou část.