Čekají vás stavební a demoliční práce? Nezapomínejte na recyklaci a uložení stavebního odpadu, který může pocházet z přebytečných materiálů z vyklízení staveniště, výstavby, výkopových prací, renovací, demolicí, a dokonce i prací na silnici. My se na likvidaci stavebního odpadu specializujeme, využijte naše služby a uberte si jednu starost.

Platí, že původci odpadu jsou povinni při odstraňování stavby, jejím provádění nebo údržbě dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Víte, že k recyklaci přijímáme tyto druhy stavebních materiálů nebo sutí? Beton, beton s armaturou, sloupy, pražce, cihly, cihelné zdivo, omítku, výkopovou zeminu a kameny, asfalt bez dehtu, trávu, listí, větve a dřevo.

Co je stavební odpad?

Stavební odpad je jakákoli látka, hmota nebo věc, která vzniká v důsledku stavebních prací či demoličních prací. Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří právě stavební a demoliční odpady. Ty jsou v současné době skoro kompletně využity a ze 70 % znovu recyklovány.

Stavební odpad můžeme rozdělit na:

  • Bagrovací hloubkové materiály jako kořeny stromů, pařezy, hlína, kameny a další materiály objevené na staveništi v přípravné fázi nebo při demolici.
  • Izolační a azbestové materiály jako nebezpečný odpad objevený při demolici stavby.
  • Beton, cihly, dlaždice a keramika
  • Dřevo, plast a sklo jako dobře recyklovatelné materiály, jejich likvidace na skládce bývá posledním řešením.
  • Kovový odpad v podobě mědi, bronzu, mosazi, železa, olova apod., který se dá dobře recyklovat.
  • Sádrokarton, kterého je na staveništích poměrně hodně.
  • Cement, který často zbývá po dokončení stavebních prací.
  • Barvy, laky, lepidla a tmely

K RECYKLACI PŘIJÍMÁME TYTO STAVEBNÍ ODPADY (SUTĚ):

K recyklaci přijímáme materiály s následujícími recyklačními kódy.

JAK PŘIPRAVIT STAVEBNÍ ODPAD?

CO S ODDĚLENOU NEŽÁDOUCÍ PŘÍMĚSÍ?

Máte malé množství jiného odpadu? Uložte ho do vhodných pytlů a nechte ho odvézt spolu se sutí k nám. Je třeba upozornit řidiče, že kromě sutí veze i jiné materiály. Odpad odvezeme na řízenou skládku spolu s ostatními odpady a vám naúčtujeme pouze poměrnou část.

Ceník

Betonový odpad do 40x40x40 cm 170101 1t 150 Kč +21% DPH
Betonový odpad - nadměrné kusy 170101 1t 500 Kč +21% DPH
Betonový odpad s armaturou 170101 1t 600 Kč +21% DPH
Betonový odpad - sloupy, pražce 170101 1t 800 Kč +21% DPH
Cihelný odpad do 40x40x40 cm 170102 1t 500 Kč +21% DPH
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 170106 170107 1t 500 Kč +21% DPH
Směsi Siporex, Ytong, Ypor, Porfix 170107 1t 2 000 Kč +21% DPH
Výkopová zemina s kameny 170504 1t 500 Kč +21% DPH
Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 (bez dehtu) 170302 1t 1 000 Kč +21% DPH
Suť na recyklaci od 1 kg - 500 kg 1t 1 500 Kč +21% DPH
od 500 kg - 1000 kg 1t 1 000 Kč +21% DPH
Nežádoucí příměsi ve stavební suti - 1t 5 000 Kč +21% DPH

OBJEDNÁVKA