RECYKLACE STAVEBNÍ SUTĚ

Betonový odpad do 40x40x40 cm 170101 1t 150 Kč +21% DPH
Betonový odpad - nadměrné kusy 170101 1t 400 Kč +21% DPH
Betonový odpad s armaturou 170101 1t 500 Kč +21% DPH
Betonový odpad - sloupy, pražce 170101 1t 800 Kč +21% DPH
Cihelný odpad do 40x40x40 cm 170102 1t 400 Kč +21% DPH
Výkopová zemina s kameny 170504 1t 400 Kč +21% DPH
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků neuvedené
pod č. 170106
170107 1t 400 Kč +21% DPH
Směsi Siporex, Ytong, Ypor, Porfix 170107 1t 800 Kč +21% DPH
Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 (bez dehtu) 170302 1t 1000 Kč +21% DPH
Suť na recyklaci od 1 kg - 500 kg 1t 1500 Kč +21% DPH
Suť na recyklaci od 500 kg - 1000 kg 1t 1000 Kč +21% DPH
​Nežádoucí příměsi ve stavební suti - 1t 2000 kč +21% DPH

KAČÍREK A OBLÁZKY

Kačírek Bratčický - tříděný 16 - 32 mm 1t 300 Kč +21% DPH
32 - 63 mm 1t 300 Kč +21% DPH
Kačírek Dunajský - vymývaný 4 - 8 mm 1t 600 Kč +21% DPH
16 - 22 mm 1t 600 Kč +21% DPH
22 - 63 mm 1t 600 Kč +21% DPH
Oblázky - Dunajské 63 - XXL mm 1t 600 Kč +21% DPH
Kačírek Čeperka - vymývaný 16 - 32 mm 1t 600 Kč +21% DPH
Gabionový skalkový kámen 63 - XXL mm 1t 1000 kč +21% DPH

PALIVOVÉ DŘEVO

Tvrdé dřevo 33 cm 1 prms 1500 +21% DPH
Měkké dřevo 33 cm 1 prms 1000 +21% DPH

VYTVOŘIT OBJEDNÁVKU

Potřebujete se zbavit stavebního odpadu, anebo vás zaujal některý z našich nabízených produktů? Vytvořte si u nás nezávaznou objednávku, nechte si vypočítat cenu a v případě zájmu se domluvíme na dalším postupu, který zajistí vaší maximální spokojenost.

SUBSTRÁTY Z ORNICE

Substrát katrovaný - 1t 500 Kč +21% DPH
Substrát nekatrovaný - 1t 400 Kč +21% DPH
Kompost - 1t 600 Kč +21% HPH

MULČOVACÍ KŮRA A ŠTĚPKA

Mulčovací kůra - smrková - do 1mᶟ 800 Kč +21% DPH
- nad 1mᶟ 700 Kč +21% DPH
Mulčovací kůra - borová - do 1mᶟ 1000 Kč +21% DPH
- nad 1mᶟ 900 Kč +21% DPH
Dřevní - mulčovací štěpka z jehličnanů - do 1mᶟ 800 Kč +21% DPH
- nad 1mᶟ 700 Kč +21% DPH
Dřevní - mulčovací štěpka z listnáčů - do 1mᶟ 800 kč +21% DPH
- nad 1mᶟ 700 kč +21% DPH

RECYKLÁTY A CIHLY

Asfaltový recyklát 0 - 32 mm 1t 150 Kč +21% DPH
Betonový recyklát 0 - 8 mm 1t 100 Kč +21% DPH
0 - 32 mm 1t 120 Kč +21% DPH
0 - 64 mm 1t 120 Kč +21% DPH
8 - 32 mm 1t 150 Kč +21% DPH
32 - 64 mm 1t 130 Kč +21% DPH
Cihlový recyklát 0 - 8 mm 1t 100 Kč +21% DPH
0 - 32 mm 1t 100 Kč +21% DPH
0 - 64 mm 1t 100 Kč +21% DPH
8 - 32 mm 1t 100 Kč +21% DPH
32 - 64 mm 1t 100 Kč +21% DPH
Cihly z bouračky 1 tuna = 200 ks na paletě 1 ks 5 Kč +21% DPH
Režné cihly, konky, zvonivky 1 tuna = 200 ks na paletě 1 ks 20 Kč +21% DPH
Záloha na paletu vrácení do 14 dní 1 ks 200 Kč +21% DPH

VYTVOŘIT OBJEDNÁVKU

Potřebujete se zbavit stavebního odpadu, anebo vás zaujal některý z našich nabízených produktů? Vytvořte si u nás nezávaznou objednávku, nechte si vypočítat cenu a v případě zájmu se domluvíme na dalším postupu, který zajistí vaší maximální spokojenost.

ŠTĚRKY

Kamenná drť 4 - 8 mm 1t 500 Kč +21% DPH
8 - 16 mm 1t 400 Kč +21% DPH
16 - 32 mm 1t 400 Kč +21% DPH
0 - 32 mm 1t 350 Kč +21% DPH

PÍSKY

Kopaný písek 0,4 mm 1t 200 Kč +21% DPH
Písek Bratčický 0,4 mm 1t 200 Kč +21% DPH
Písek Křemičitý plážový 0,02 mm 1t 800 Kč +21% DPH
Křemičitý písek žlutý 0,02 mm 1t 500 Kč +21% DPH

OBJEDNÁVKA