Recykláty jsou produktem recyklačních linek, kam se vozí stavební suť. Ta je mechanicky rozdrcena a roztříděna do různých velikostních frakcí, čímž vzniknou různé druhy recyklátů s odlišným využitím, třeba ve stavebnictví pro zásypy a jiné terénní úpravy. Recyklát musí v každém případě splnit určité parametry z hlediska ochrany životního prostředí.

S jakými recykláty se můžete setkat?

  • Asfaltový recyklát, který se hodí třeba při zakládání staveb nebo při stavbě komunikací.
  • Betonový recyklát, který se používá jako materiál pro podkladní vrstvy, k zásypům nebo k terénním úpravám.
  • Cihlový recyklát s využitím jako zásypový materiál pro stabilizaci podkladů u nestmelených vrstev vozovek, k zásypům inženýrských sítí nebo k výrobě nových cihlářským stavebních dílů
  • Cihly z bouračky, které mohou posloužit v exteriérech i interiérech.
  • Režné cihly, které najdou uplatnění v prostorech kolem domu a na zahradách.

Své využití nachází například při výstavbě nebo úpravě málo vytížených cest, cyklostezek, parkovacích nebo jiných zpevněných ploch. Hodí se při zakládání staveb nebo při stavbě komunikací.

Betonový recyklát se velmi často používají jako materiál pro podkladní vrstvy, k zásypům nebo k terénním úpravám. Využít se dají i při zpevňovacích pracích nebo jako kamenivo do nových betonů nižších tříd.

Čistý cihelný recyklát má široké využití. Nejčastěji je používán jako zásypový materiál pro stabilizaci podkladů u nestmelených vrstev vozovek nebo k zásypům inženýrských sítí.

Cihly z bouračky se dají ještě skvěle použít. Posloužit mohou jak v exteriérech, tak i ve vnitřních prostorách. Pálené cihly jsou vyráběné z čistě přírodního materiálu a jde o nejstarší umělé stavivo.

Cihly se v dnešní době nepoužívají pouze na vyzdívku stěn. Využití najdou i například v prostorech kolem domu a na zahradách. Konky poslouží k výrobě chodníků, obrubníků, zídek, zahradních krbů, grilů nebo lavic.

Ceník

Asfaltový recyklát 0 - 32 mm 1t 350 Kč +21% DPH
Betonový recyklát 0 - 8 mm 1t 100 Kč +21% DPH
0 - 32 mm 1t 150 Kč +21% DPH
0 - 64 mm 1t 150 Kč +21% DPH
8 - 32 mm 1t 200 Kč +21% DPH
32 - 64 mm 1t 150 Kč +21% DPH
Cihlový recyklát 0 - 8 mm 1t 100 Kč +21% DPH
0 - 32 mm 1t 150 Kč +21% DPH
0 - 64 mm 1t 150 Kč +21% DPH
8 - 32 mm 1t 200 Kč +21% DPH
32 - 64 mm 1t 150 Kč +21% DPH
Cihly z bouračky 1 tuna = 200 ks na paletě 1 ks 10 Kč +21% DPH
Režné cihly, konky, zvonivky 1 tuna = 200 ks na paletě 1 ks 25 Kč +21% DPH
Záloha na paletu vrácení do 14 dní 1 ks 200 Kč +21% DPH

OBJEDNÁVKA