Přírodní těžené kamenivo různých velikostních frakcí a barevných odstínů. Kromě dekorační funkce plní i funkci praktickou např. při vyrovnávání terénních nerovností nebo výrobě betonu.

Vymývaný kačírek neobsahuje nadměrné množství nečistot, proto dobře plní okrasné účely. Jeho hlavním využití je při realizaci střech přitížených kačírkem, ale lze jej použít na zahradách, při vytváření okrasných chodníků, na obsyp rostlin, stromů i ploch kolem bazénu.

Svůj dekorativní účel mohou splnit nejenom při úpravě zahrad, ale i terénních ploch kolem domů a v parcích. Je ideální doplněk na zahrady s okrasnými travinami a trvalkami.

Kačírek má i spousty praktických využití. Například jako přírodní filtrace vody pro rostliny a ryby nebo ho můžete využít k mulčování půdy. Je vhodný pro ozdobné posypy a okapové plochy u soklů.

Gabionový skalkový kámen lze využít nejenom do gabionových plotů, ale svůj účel splní i při dekoraci zahrady nebo do okrasných skalek bez nutnosti spotřeby velkého množství kamene.