Ornice je kulturní, úrodná vrstva půdy, která vzniká na polích zemědělskou činností, a to:

  • Z původního půdního typu.
  • Obráběním půdy
  • Zapravováním organických a minerálních hnojiv
  • Působením klimatických, biologických a chemických činitelů.

Jde o úrodnou půdu s vhodnými biologickými a fyzikálními chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin. Obsahuje hodně humusu, když se odnímá zemědělská půda pro výstavbu, těžbu apod., ať už trvale nebo jen dočasně, provádí se skrývka ornice a zajišťuje se, aby mohla být využita pro svůj původní účel.

SUBSTRÁT KATROVANÝ

Substrát katrovaný

Substrát katrovaný je vlastně prosévaná zemina, která se využívá pro finální úpravy zahrad a terénní úpravy.

SUBSTRÁT NEKATROVANÝ

Substrát nekatrovaný

Nekatrovaným substrátem se rozumí neprosévaná zemina, která se využívá ke srovnání nerovností a jako podklad pod prosévanou zeminu.

Ceník

Substrát katrovaný - 1t 700 Kč +21% DPH
Substrát nekatrovaný - 1t 600 Kč +21% DPH

OBJEDNÁVKA