Ornice je kulturní, úrodná vrstva půdy, která vzniká na polích zemědělskou činností, a to:

  • Z původního půdního typu.
  • Obráběním půdy
  • Zapravováním organických a minerálních hnojiv
  • Působením klimatických, biologických a chemických činitelů.

Jde o úrodnou půdu s vhodnými biologickými a fyzikálními chemickými vlastnostmi pro růst a vývoj rostlin. Obsahuje hodně humusu, když se odnímá zemědělská půda pro výstavbu, těžbu apod., ať už trvale nebo jen dočasně, provádí se skrývka ornice a zajišťuje se, aby mohla být využita pro svůj původní účel.

ZAHRADNÍ ZEMINA KATROVANÁ

Substrát katrovaný

Zahradní zemina katrovaná je velmi kvalitní a úrodná zemina ornice, která se používá na finální úpravy zahrad, záhodnů do skleníků.

ZAHRADNÍ ZEMINA NEKATROVANÁ

Substrát nekatrovaný

Nekatrovanou zahradní zeminou se rozumí neprosévaná zemina, která se využívá ke srovnání nerovností a jako podklad pod prosévanou zeminu.

Ceník

Zahradní zemina katrovaná - 1t 700 Kč +21% DPH
Zahradní zemina nekatrovaná - 1t 600 Kč +21% DPH

OBJEDNÁVKA