Recyklace a uložení odpadu


K recyklaci přijímáme tyto stavební odpady (sutě):

■ Beton, beton s armaturou, sloupy, pražce


■ Cihly, cihelné zdivo, omítka


■ Výkopová zemina a kameny


■ Asfalt (bez dehtu)


■ Tráva, listí, větve, dřevo


K recyklaci přijímáme materiály s následujícími recyklačními kódy.JAK PŘIPRAVIT STAVEBNÍ ODPAD?

Stavební odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami. Před odvozem suti je nutno oddělit jiné příměsi jako je např. papír, dřevo, igelit.
Rozhodně se nesnažte skrýt nežádoucí příměsi do čisté suti !!!!
Čistou stavební suť je třeba (pokud to bude možné) rozdělit do skupin: betony, cihly a živice. Poté se může předat k recyklaci.

Velikost stavebního odpadu nesmí být větší než: 40 x 40 x 40 cm. Při větších kusech bude účtována vyšší cena.


CO S ODDĚLENOU NEŽÁDOUCÍ PŘÍMĚSÍ?

Máte malé množství jiného odpadu? Uložte ho do vhodných pytlů a nechte ho odvézt spolu se sutí k nám. Je třeba upozornit řidiče, že kromě sutí veze i jiné materiály. Odpad odvezeme na řízenou skládku spolu s ostatními odpady a vám naúčtujeme pouze poměrnou část.

Kde nás najdete?