Recyklace a uložení odpadu


K recyklaci přijímáme tyto stavební odpady (sutě):

■ Beton


■ Cihly, cihelné zdivo


■ Dřevo


■ Výkopová zemina a kameny


■ Vytěžená hlušina


K recyklaci přijímáme materiály s následujícími recyklačními kódy.

Při uložení většího množství stavebního odpadu je možná smluvní cena.


JAK PŘIPRAVIT STAVEBNÍ ODPAD

Stavební odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami a je nutno před odvozem oddělit od suti jiné příměsi, např. papíry, dřevo, igelit.
Rozhodně se nesnažte skrýt nežádoucí příměsi do čisté suti !!!!
Čistou stavební suť je třeba pokud možno rozdělit na skupiny betony, cihly a živice a předat k recyklaci.
Velikost stavebního odpadu nesmí být větší než 40 x 40 x 40 cm, při větších kusech bude účtována vyšší cena.


CO S ODDĚLENOU NEŽÁDOUCÍ PŘÍMĚSÍ

Při malém množství jiného odpadu stačí naplnit do vhodných pytlů a nechat odvézt spolu se sutí k nám. Je třeba upozornit řidiče na to, že kromě sutí veze i jiné materiály. Tento ostatní odpad odvezeme na řízenou skládku spolu s jinými odpady a vám naúčtujeme pouze poměrnou část.

Kde nás najdete?